CWRU Links
{{dept_full_name}}

Journal Club

Aya Jishi
Aya Jishi
Oct. 26, 2022 8:45 a.m. - 9:45 a.m.
School of Medicine E501
Mentor: Xin Qi, PhD

Go Back

JOURNAL CLUB

"Collagen-binding peptides for the enhancedimaging, lubrication and regeneration of osteoarthritic articular cartilage"

Nature Biomedical Engineering | https://www.nature.com/articles/s41551-022-00948-5; https://doi.org/10.1038/s41551-022-00948-5

Chin-Yu Lin, Yung-Li Wang, Yu-Jen Chen, Chun-Te Ho, Yi-Hsuan Chi, Long Yi Chan, Guan-Wen Chen, Horng-Chaung Hsu, Dennis W. Hwang, Han-Chung Wu, and Shih-Chieh Hung