CWRU Links
{{dept_full_name}}

Seminars

Tristan Carmeci
Tristan Carmeci
March 22, 2023 8:45 a.m.
School of Medicine E501
Hosted by: Nami Tajima

Go Back

JOURNAL CLUB

"Influenza-trained mucosal-resident alveolar macrophages confer long-term antitumor immunity in the lungs"

Nature Immunology | Volume 24 | March 2023 | 423–438; https://doi.org/10.1038/s41590-023-01428-x; https://www.nature.com/articles/s41590-023-01428-x

Tao Wang1,2, Jinjing Zhang1,2, Yanling Wang1,2, Ying Li1,2, Lu Wang1,2, Yangle Yu1,2 & Yushi Yao1,2

1Institute of Immunology and Sir Run Run Shaw Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, Zhejiang, China. 2Liangzhu  Laboratory, Zhejiang University Medical Center, Hangzhou, Zhejiang, China.   E-mail: yaoyushi@zju.edu.cn