CWRU Links
{{dept_full_name}}

Journal Club

Shelby Dahlen
Shelby Dahlen
Nov. 9, 2022 8:45 a.m.
School of Medicine E501
Mentor: Patrick Osei-Owusu, PhD, FAHA

Go Back

JOURNAL CLUB

"Neutrophil extracellular traps-triggered impaired autophagic flux via METTL3 underlies sepsis-associated acute lung injury"

CDDPress  Published online 27 August 2022

https://www.nature.com/articles/s41420-022-01166-3

Mengdi Qu, Zhaoyuan Chen, Zhiyun Qiu, Ke Nan, Yanghanzhao Wang, Yuxin Shi, Yuwen Shao, Ziwen Zhong, Shuainan Zhu, Kefang Guo, Wankun Chen, Xihua Lu, Zhiping Wang, Hao Zhang, and Changhong Miao